Byggnadsvård Lädja


Byggnadsvård Lädja, rådgivning – projektering startades i maj 2007 som en enskild firma av Cecilia Hedstig. Bakgrunden till starten är att det inte gick att hitta så många företag inom branschen som riktade sig mot privata hushåll. Intresset för att renovera hus har bara ökat under de senaste åren och många är måna om att göra det på professionellt sätt. Byggnadsvårdsbutiker har växt upp med tillgång på material och detaljer men gapet mellan dessa och hantverkarna kändes för stort. Efter flera års arbete med underhåll och tillbyggnad av mitt privata hus föddes tanken på att jag själv kunde fylla detta tomrum och företagsidén var igång.

Efter universitetsstudier inom byggnadsvård kände jag mig redo för att köra igång. Med ett brinnande intresse för gamla hus, en ingenjörsutbildning i botten och många års pedagogiskt konstnärligt arbete har jag hittat en företagsidé där jag verkligen kan kombinera alla mina tidigare erfarenheter. Det ska bli spännande att se vad företaget kan ge i framtiden.

Namnet Byggnadsvård Lädja är taget från byn där jag och min familj bor. Jag tyckte att det passade då byn är ett av fem områden i Växjö kommun med riksintresse enligt Länsstyrelsen, bl.a. för att här finns en stor välbevarad bebyggelse från laga skiftet i mitten på 1800-talet. I byn Lädja finns också en tradition av hantverkskunnande och kreativt skapande. Jag hoppas att mitt företag kan bidra till att föra det arvet vidare.